Để biết thêm thông tin về ViParc, vui lòng liên hệ chủ nhiệm dự án:

TS. Juan J. Carrique-Mas

Email: jcarrique-mas@oucru.org

Điện thoại: 028 39237954

Thành viên nghiên cứu lâm sàng trung cấp thuộc quỹ Wellcome Trust

Trung Tâm Y Học Nhiệt Đới

Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford

764 Võ Văn Kiệt, P. 1, Q. 5, TP. HCM